Lezárult egy csaknem 1 milliárdos uniós fejlesztési pályázat a Pannon Egyetemen

A Pannon Egyetemen lezárult egy 2017-ban indult uniós fejlesztési pályázat, melynek összköltsége csaknem 1 milliárd forint volt.

Az EFOP-3.6.1-16 "Intelligens szakosodást szolgáló intézményi fejlesztések" elnevezésű pályázat 2017-ben indult. 
 
Hasznosan költötték el a közel 1 milliárd forintot
 
A projekt legfontosabb célja annak elősegítése volt, hogy a Pannon Egyetem öt karán és kampuszain olyan kapacitásokat építsen ki, olyan tudásbázist fejlesszen és olyan kutatási folyamatokat alakítson ki, amely képessé teszi az intézményt a társadalmi innovációt szolgáló és a K+F szféra igényeit kielégítő szolgáltatások nyújtására, valamint a kutatói utánpótlás biztosítására.
 
A projekt szakmai megvalósítói célul tűzték ki a Pannon Egyetem társadalmi szerepvállalás mértékének növelését, a tudásnégyszög kiépítését és ezeken keresztül hatékony bekapcsolódást a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia megvalósításába.
A Pannon Egyetem a projektnek köszönhetően javítani képes a tudományos és kutatói utánpótlás feltételrendszerén, erősíteni tudja a kutatás-fejlesztési és innovációs területek fókuszait, növelni tudja az intézmény nemzetközi beágyazottságát, valamint kiterjesztheti tudománynépszerűsítő, ismeretterjesztő, és tudásközvetítő szerepét.
 
A projektben a kutatási tevékenységekben résztvevő öt kar (Gazdaságtudományi Kar, Georgikon Kar – később Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem konzorciumi tagként -, Mérnöki Kar, Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar, Műszaki Informatika Kar), a Nagykanizsa Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, valamint a technológia-transzfer tevékenységeket összefogó Fejlesztési és Projektigazgatóság vett részt.
 
A projekt 2017.február 1-el indult és 2022.június 30-al fejeződött be. A célok megvalósítára közel egymilliárd forint állt rendelkezésre.
 
BG
Forrás: Vehír, Pannon Egyetem
A képek illusztrációk